Podela pivca prema sadržaju alkohola:

Sadržaj alkohola u pivima koja se danas proizvode se kreće u rasponu od 0,5% do 10%. Piva se na osnovu ove podele dela na:

  • bezalkoholna piva (manje od 0,5% alkohola)
  • laka piva (ispod 3,5% alkohola)
  • standardna piva (lager i ale) (od 3,5 do 5% alkohola)
  • jaka piva (preko 5% alkohola)
  • ječmena piva (preko 8% alkohola)