U Srbiji  u 15. veku za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića, privredni život u Beogradu naglo je počeo da raste. Tada je počelo da se pije i pivo kao novo piće preneto od severnih suseda. Kuvali su ga u domaćinstvima, u kafanama, pa i u samoj rezidenciji vladara.

Za vreme Austrijske okupacije Beograda u periodu od 1718. do 1739. godine, pivastvo prevazilazi okvire domaće zanatske proizvodnje i dobija fizičke razmere. Na Dorćolu su austrijski doseljenici i preduzimači izgradili dve male pivare.

Kada su se Turci ponovo vratili u Beograd, pivare ne odlaze daleko, već prelaze na levu obalu Save i Dunava, da bi produžili rad u pivarstvu u Zemunu i Pančevu,kasnije odatle bi pivo bilo dovoženo u Beograd.

U 19. veku, naročito u prvoj polovini, došlo je do značajnijeg razvoja pivarstva, međutim, i u tom periodu proizvodilo se na zanatski način i tipično sezonski. U to vreme nisu bile razvijene komunikacije, pa se pivo teško prevozilo do gradskih i daljih seoskih naselja u kojim se ovo penušavo piće nije proizvodilo. Pronalazak parne mašine bio je veoma značajan za pivarsku industriju jer je njena primena mnogo poboljšala i unapredila proces proizvodnje. Vlasnici pivara, ili društva koja su imala kapital brzo su razvijala proizvodnju piva. Svaka modernizacija pivare značila je nabavku nove tehnike i tehnilogije i stvaranje uslova za dalje popoljšanje kvaliteta piva.

U 19. veku knez Miloš Obrenović ispoljio je veliko interesovanje za pivarstvo. Izgradio je u Beogradu na uglu ulica Brankove i Gepratove, novu veliku pivaru koje je kasnije odigrala značajnu ulogu u kulturnim i političkim zbivanjima. U toj velikoj pivari su se održavale i prve pozorišne predstave predstave u Beogradu. Ono što je zanimljivo je to da u vreme građenja kneževe velike pivare, istovremeno je nicala i mala pivara na mestu današnje pivare Skadarlija.

U srednjem veku pivare su veoma brzo nicale, ali su se mnogo od njih i brzo gasile.

Kraj 19. i početak 20. veka obeležile su mnogo tehničke novine koje su uvedene kako u beogradske, tako i u ostale pivare na teritoriji današnje Srbije. Sve novine prvi  je uveo Đoređe Vajfert, vlasnike pančevačke pivare, koji je izgradio i novu veliku pivaru u Beogradu, ispod Topčidera na mestu nekadašnje velike Jugoslovenske fabrike BIP.

Poslednjih godina proizvodnja piva je značajno poboljšana, a stvorene su i nove vrste koje u svemu podmiruju sve veće potrebe potrošača.

Danas je proizvodnja piva veoma snažna grana industrije u svetu, a i kod nas. Naveći proizvođači na svetu su: Nemačka, Velika Britanija, SAD, Češka, Belgija,Irska...